Nihal Sandıkcı

Department:
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF